TahminGold Blog Detay

Beyzbol Nedir? Nasıl Oynanır?

Beyzbol Nedir? Nasıl Oynanır?

Beyzbol, Çoğunlukla ABD'nin Milli oyunu olarak kabul edilen bir takım sporudur. Beygir derisiyle kaplı Ufak bir top, bir tahta Değnek ve deri eldivenlerle oynanır.Dokuzar oyuncu­dan oluşan iki takım arasında oynanan oyu­nun emeli, rakip takımdan henüz Çok sayı turu yapmaktır.

Oyun Alanı
Üç metre yüksekliğinde bir çitle çevrili olan beyzbol alanında Dahil Meydan, Hariç Meydan ve ceza alanı bulunur. İç Meydan, kenarları 27'şer metre olan bir karedir. Karenin kale ismi verilen dört köşesinden biri sayı kalesidir. Kaleler sağdan sola doğru birinci, ikinci ve üçüncü kale olarak adlandırılır. İç alanın ortasında, sayı kalesinden 18 metre uzakta fırlatıcı tümseği vardır.

Sayı kalesinde ak plastikten beş yüzlü bir plaka, öbür kalelerde Ufak branda yas­tıklar bulunur. İç alanın sayı kalesinde kesi­şen iki kenarı ve bunların uzantısı, ceza çizgisi ismini alır. Bu iki ceza çizgisi arasında kalan alanın Dahil alandan öteye uzanan kısmı Hariç Meydan, ceza çizgileri ile Etraf çitleri arasındaki Meydan da ceza alanıdır. İç alanın boyutları net kurallarla belirlenmiştir fakat, Hariç Meydan ve ceza alanının büyüklüğü farklılık gösterir. Genellik­le ceza çizgilerinin uzunluğu 100 metreden, Hariç alanın sayı kalesine en Irak noktasının uzaklığı 123 metreden az olamaz. Kalelerin, fırlatma tümseğinin ve kaleler arasındaki yolların dışın­daki Meydan çimle kaplıdır.

Beyzbol topunun etrafı 23 santimetre, ağırlığı 142-149 gr arasındadır. Beyzbol sopasının boyu 107 santimetreden, çapı da 7 santimetre­den Çok olamaz.
Oyunu, her biri bir kale etrafında bulunan dört yargıcı yönetir. Oyuncular vücudu saran bir forma, kalın çoraplar ve çivili Hususi ayakka­bılar giyer, koruyucu antet takarlar. Çim olmayan Suni yüzeyli alanlarda lastik ayak­kabı giyilir.Kaideler
Beyzbol Çoğunlukla dokuz dönem olarak oyna­nır. Her devrede her iki takımın bir koruma ve bir Saldırı hakkı olur. Hücumdaki takımın oyuncularının her birinin bir Darbe hakkı vardır. misafir takım Saldırı vaziyetinde, öbür takım koruma vaziyetinde oyuna başlar.
Savunmadaki takımın oyuncularının ayrımlı görevleri vardır. Fırlatıcı fırlatıcı tümseğinde, yakalayıcı sayı kalesinin arkasında, üç kale bekçisi üç kalenin etrafında, bir kısa top yakalayıcı Dahil alanın Derhal dışında ve üç Hariç Meydan oyuncusu Hariç alanda bulunur.

Hücumdaki takımın oyuncuları sırayla sayı kalesine gelerek, fırlatıcının yakalayıcıya attı­ğı topa sopayla vurmaya çalışırlar. Fırlatıcının atışının, Darbe alanı içinden geçen, geçerli bir atış olup olmadığına sayı kalesinin arkasında duran yargıcı karar verir. Fırlatıcının dört geçersiz atışı, vurucuya birinci kaleye yürüme hakkı verir. Üç Defa geçerli atışa vuramayan, vurduğu top yere düşmeden yakalanan Veyahut ceza alanına düşen vurucu, oyun dışı kalır. Üç oyuncusu oyun dışı kalan takım Saldırı hakkı­nı kaybeder ve savunmaya geçer. İki takım da Darbe hakkını tamamlayınca dönem biter.

Vurucu, topa isabetli bir Darbe yapınca birinci kaleye koşar ve şayet koruma oyuncu­lannın topu alıp kale bekçilerine ulaştırmasına kadar geçen müddette vakti kalırsa, öbür kaleleri de dolaşarak sayı kalesine döner. Bu vaziyette sayı turunu tamamlamış olur. İsa­betli bir vuruştan sonra bir kaleye ulaşabilen vurucuya, koşucu denir. Sayı turunu tamam-layamadan aradaki kalelerden birinde kalan koşucu ya kendinden sonraki vurucunun isa­betli vuruşu ile ortaya çıkan koşma süresinde Veyahut rastgele bir anda, kale bekçilerini atlatarak, bir sonraki kaleye koşar; bu yoldan sayı turunu tamamlamaya çalışır. Her kalede özdeş anda ancak bir koşucu bulunabilir. Koşu­cu iki kale arasında koşarken, top kale bekçisine ulaştırılırsa Veyahut topu taşıyan bir koruma oyuncusu koşucuya değerse, koşucu oyun dışı kalır.
şayet vurucu iyi bir vuruşla topu çitlerin ötesine gönderirse buna, sayı turu vurmak denir. Sayı turu vuran oyuncu, yakalanması Laf konusu olmadan, kalelerden geçerek sayı turunu tamamlar. Sayı turu vurulduğu vakit şayet kalelerde koşucular varsa, onlar da sayı turunu tamamlarlar.Özel Beceriler
Beyzbola Yepyeni başlayan biri için alanda yer seçimi, sağ elini mi, yoksa sol elini mi kullandığına bağlıdır. şayet topu sağ eliyle atıyorsa, alandaki dokuz görevden rastgele birini yapması için bir Mani yoktur. fakat solaksa, fırlatıcı, birinci kale bekçisi Veyahut Hariç Meydan oyuncusu olması henüz uygundur. henüz geniş bir alanı denetleyen kısa top yakalayıcı-sı, ikinci kale bekçisi ve Hariç Meydan oyuncuları için en Mühim kriter hızlılıktır. İç Meydan oyuncularının hem çevik, hatta topu yaka­ lamakta ehil olmaları gerekir. bütün oyuncula­rın ise kuvvetli kollara gereksinimi vardır.

İyi bir fırlatıcı, topu nadir olarak "ortaya" atar; Derhal her vakit Darbe alanının köşele­rine göndermeye çalışır. Her fırlatmayı özdeş hareketle yapmak büyük Ehemmiyet taşır. Fırlatıcı topu olabildiğince omzu ve bedeniyle fırlat-malıdır. bütün yükü kollarına yüklememelidir.

Yakalayıcının kuvvetli kollara sahip olması, topu ustalıkla yakalayabilmesi gerekir. Yaka­layıcının Mühim bir görevi de, rakip takımın vurucusunu inceleyerek, onun zayıf yanlarını keşfetmektir.

Çeşitli düzeylerdeki beyzbol liglerinde genç­lere ehil eğiticiler denetiminde oyunu öğrenme ve yeteneklerini geliştirme imkânı verilir. Bir­çok Meşhur beyzbol oyuncusu, oyunculuk yaşam­larına Ufak yaşta bu liglerde başlamıştır.

Ufak lig beyzbolu 9-12 yaşlarındaki ço­cukların bizzat gövde ölçüleri ve güçlerine Müsait koşullarda oynayabilecekleri, boyutları küçültülmüş beyzboldur. Donanımı, oynanan dönem sayısı, alanın boyutları ve kaleler ara­sındaki uzaklık normal beyzboldan farklıdır.

Oyunun Tarihi
Kökeni net olarak bilinmeyen beyzbolun 18. yüzyılda oynanan rounders adlı bir İngi­liz oyunundan kaynaklandığı sanılmaktadır. Beyzbolun ilk gelişimi ile kriket oyunu arasın­da bağ kuran görüşler de vardır.

1846'da New Jersey'de yapılan beyzbol maçı, örgütlü beyzbolun ilk maçı kabul edilir. Beyzbolun yaygınlaşması sonucu zamanla profesyonellik ortaya çıktı ve 1871'de Milli Profesyonel Beyzbol Oyuncuları' Birliği ku­ruldu. Bu birlik 1876'da yerini Profesyonel Beyzbol Kulüpleri Milli Ligi'ne bıraktı. 1901'de de Amerikan Ligi kuruldu. Bu iki ligin şampiyonları ilk Defa 1903'te karşılaştı. 1905'ten bu yana her Sene iki ligin şampiyonları­nın Dünya Serileri maçında karşılaşmasıyla beyzbol sezonu sona erer.Beyzbol nerede icat edildi?
İngiltere’de. Beyzbol (köken olarak köşe noktası topu, kale topu) İngiltere’de icat edildi ve ilk olarak 1744’te Ufak Hünerli Cep Kitabı’nda adlandırılıp tanımlandı. Kitap İngiltere’de çok rağbet gördü ve 1762’de ABD’de basıldı.

Beyzbol, rounders’ı (beyzbola benzeyen bir İngiliz oyunu) Esas almaz; rounders’ın tanımı, 1828’de Erkeklerin bizzat Kitabı’nın ikinci basımı yayınlanana kadar yazılı olarak yapılmamıştır. ABD’de rounders’ın bahsedildiği ilk yer, Robin Carver’ın l834’te yazdığı Spor Kitabı’dır. Carver kaynak olarak Erkeklerin bizzat Kitabı’nı gösterdi, fakat oyuna “kale topu (base balI)” Veyahut “hedef topu” diye konuştu.

1796’da yazılmış Northanger Manastırı’nın ilk bölümünde genç kahraman Catherine Morland’ın “kriketi, beyzbolu, cet binmeyi ve kırlarda dolaşmayı kitaplara” seçenek ettiğinden bahsediliyor.

Beyzbol otoriteleri oyunun kökeninin Amerikan olmaması ile alakadar o kadar paranoyaktı ki, 1907’de arsız bir sahtekarlığı hayata geçirdiler. Birinci Lig yürütme kurulunun Hususi olarak ısmarladığı oyunun kökeni hakkında hazırladıkları bir raporda, oyunun İç Cenk generali ve kahramanı Abner Doubleday tarafından 1839’da Cooperstown’da (New York) icat edildiği şeklindeki hikâyeyi ortaya attılar.

Bir efsane doğmuştu. Püritenlerin Amerika’ya yerleştiği ilk dönemlerde her yerde oyun sopası ve topla oynanan bir sürü oyun bulunmasına ve Doubleday’in Cooperstown’a hiç gitmemesine Veyahut günlüklerinde beyzboldan hiç bahsetmemesine Karşın, bu hikâye Amerikalıların zihinlerine iyice saplandı. Bir anekdotta belirtildiği gibi: “Abner Doubleday beyzbolu icat etmedi, beyzbol Abner Doubleday’i icat etti.”
şayet ABD’de Çağdaş beyzbolu icat eden biri gösterilecekse, bu şahıs Manhattanlı kitapçı Alexander Cartwright’dır. Gönüllü bir itfaiyeci olan Cartwright, 1842’de (Knickerbocker İtfaiye Arabası Şirketi’nden sonra) Knickerbocker Beyzbol KuIübü’nü kurdu.

O ve başka itfaiyeciler 47. ve 27. sokaklardaki bir oyun sahasında beyzbol oynadılar. Çağdaş beyzbolun kaideleri onların belirledikleri kurallara dayanır ve Cartwright, baklava dilimi şeklindeki oyun sahasının şemasını çizen ilk kişidir. Cartwright Son 1938’de Beyzbol Haysiyet Listesi’ne alındı.

Üye Yorumları

Sizde Yorum Yazın